Previous PageNext Page

150A. PTEROCLES SENEGALLUS

Engl. Spotted Sandgrouse.

Franç. Ganga tacheté.

Iran Kuker-e xà-dàr.kuttu baluchi.

Eg. Qatà arqat.

H.Sem. kudri Irak, gata Arabie c., kda Alg., gatia Sah.esp., kittavish Berb.

Hebr. Qata senegalith.

Top Of Page