Previous ImageNext Image

No

Latin

English

French

Caption

257

Streptopelia turtur

Turtle Dove

Tourterelle des bois

Below

258

Streptopelia decaocto

Collared Turtle Dove

Tourterelle turque.

Above